Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Laporan Tahunan

Laporan Pemerdagangan Manusia 2012

MALAYSIA (Senarai Pemerhatian Tahap 2)


Malaysia ialah negara destinasi dan sedikit sebanyak negara sumber dan negara transit bagi lelaki, wanita dan kanak-kanak yang terdedah pada keadaan buruh paksa, sementara wanita dan kanak-kanak terdedah pada pemerdagangan seks.  Sebahagian besar mangsa pemerdagangan manusia terdiri daripada 2 juta pekerja asing sah dan 1.9 pekerja asing tanpa izin di Malaysia.  Mereka berhijrah secara sukarela ke Malaysia dari negara-negara termasuk Indonesia, Nepal, India, Thailand, China, Filipina, Myanmar, Kemboja, Bangladesh, Pakistan, dan Vietnam untuk mencari peluang ekonomi yang lebih besar.  Sebahagian daripada mereka kemudian menghadapi keadaan buruh paksa atau ikatan hutang di tangan majikan mereka, ejen pekerjaan, atau perekrut buruh yang tidak formal.  Walaupun ramai pesalah pemerdagangan manusia di Malaysia adalah ahli perniagaan individu, ia juga didalangi oleh sindiket jenayah terancang yang besar.  Sebilangan besar wanita muda asing direkrut kononnya untuk bekerja secara sah di restoran dan hotel di Malaysia, sesetengah daripada mereka masuk ke negara ini secara sah untuk bekerja tetapi dipaksa bekerja dalam industri seks komersil.  Pada tahun itu, laporan menunjukkan peningkatan jumlah wanita Uganda yang direkrut dan ditipu datang ke Malaysia untuk bekerja kononnya secara sah tetapi dipaksa melacur apabila mereka tiba.  Sindiket Uganda dan Nigeria membawa mangsa di antara China dan Malaysia, dan menggunakan ancaman kemudaratan fizikal, termasuk melalui voodoo, kepada mangsa dan keluarga mereka untuk memaksa mereka terlibat dalam pelacuran.  Kebanyakan syarikat penyumberan luar Malaysia mengambil pekerja dari India, Vietnam, dan negara lain.  Pekerja ini sering tertakluk pada syarat-syarat buruh paksa oleh majikan yang tidak bertanggungjawab.  Dalam sesetengah kes, eksploitasi terhadap pekerja asing yang terdedah memuncak apabila majikan mengabaikan untuk mendapatkan dokumentasi yang sewajarnya bagi pekerja atau pekerja yang bekerja dalam sektor-sektor yang berbeza daripada visa pekerjaan yang telah diberikan kepada mereka.  Ramai pekerja migran di ladang pertanian, tapak pembinaan, kilang tekstil, dan di rumah sebagai pembantu rumah di Malaysia tertakluk pada amalan yang menunjukkan keadaan buruh paksa seperti sekatan ke atas pergerakan, penipuan dan perdayaan dalam gaji, perampasan pasport, dan pengenaan hutang yang banyak oleh ejen atau majikan.  Perampasan pasport masih berleluasa, terutamanya dalam kalangan pekerja pembantu rumah.  Sesetengah pekerja melaporkan bahawa majikan mereka mengawal mereka dengan mengancam untuk menyerahkan pasport pekerja kepada pihak berkuasa imigresen di mana majikan akan mendakwa pekerja itu melanggar syarat-syarat kontrak pekerjaan mereka, yang boleh mengakibatkan pembatalan visa dan seterusnya pengusiran.  Sesetengah majikan di Malaysia dilaporkan tidak membayar pembantu rumah asing mereka gaji selama tiga hingga enam bulan kerana membayar balik kepada agensi pengambilan pekerja dan ikatan hutang lain.  Dalam sesetengah kes, majikan secara tidak sah menahan gaji pekerja secara eskrow sehingga tamat kontrak.  Ini menjadikan pekerja terus bekerja kerana takut tidak menerima pampasan kewangan jika mereka tidak memenuhi kontrak.

Buruh paksa, termasuk ikatan hutang, berlaku dalam kalangan pekerja pembantu rumah.  Ia juga dilaporkan berlaku di ladang di negeri-negeri di Malaysia Timur iaitu Sabah dan Sarawak dan di kilang papan lapis dan pulpa.  Terdapat kira-kira 250,000 pembantu rumah asing di Malaysia yang sah untuk bekerja dalam sektor itu.  Pertubuhan NGO menganggarkan tambahan 100,000 pembantu rumah asing yang tidak berdaftar secara rasmi; kebanyakan pembantu rumah, baik yang mempunyai dokumen sah atau tidak, mungkin menjadi mangsa pemerdagangan.  Dianggarkan 90 peratus daripada semua pembantu rumah adalah dari Indonesia.  Kerajaan Indonesia telah mengharamkan kemasukan tambahan pembantu rumah Indonesia ke Malaysia sebelum ini.  Walaupun larangan ini tamat dalam tempoh laporan ini, rundingan yang belum selesai tentang semakan semula memorandum persefahaman (MOU) antara kedua-dua kerajaan telah melambatkan kedatangan tambahan pembantu rumah Indonesia.  Sebilangan kecil rakyat Malaysia dilaporkan diperdagangkan di dalam dan di luar negara ke Singapura, China dan Jepun dan mereka dieksploitasi sebagai pekerja seks komersial.

Kerajaan Malaysia tidak mematuhi sepenuhnya standard minimum untuk membanteras pemerdagangan manusia.  Kerajaan tidak menunjukkan bukti peningkatan keseluruhan usaha untuk menangani pemerdagangan manusia berbanding tahun sebelumnya.  Oleh itu, Malaysia diletakkan dalam Senarai Pemerhatian Tahap 2 bagi tahun ketiga berturut-turut.  Malaysia diberikan pengecualian daripada penurunan tahap ke Tahap 3 kerana kerajaan mempunyai pelan bertulis yang jika dilaksanakan akan menjadikannya usaha penting untuk memenuhi standard minimum untuk membanteras pemerdagangan manusia dan memperuntukkan sumber yang mencukupi untuk melaksanakan rancangan itu.  Pada tahun itu, kerajaan terus membatasi mangsa warga asing dengan kemudahan substandard dan gagal memberikan mereka khidmat undang-undang, terjemahan, atau psikologi; mangsa yang disahkan kerajaan tidak dapat memilih untuk tinggal di luar kemudahan ini.  Undang-undang antipemerdagangan manusia di Malaysia tidak memasukkan peruntukan yang mencukupi untuk perlindungan mangsa, dan kerajaan tidak mengambil langkah untuk meminda undang-undang yang membolehkan mangsa yang disahkan untuk tinggal di luar kemudahan kerajaan.  Kerajaan mengambil langkah untuk memperbaiki keadaan teruk yang dihadapi oleh mangsa pemerdagangan yang disahkan secara rasmi seperti pemberian permit kerja tiga tahun kepada satu kumpulan 32 orang mangsa lelaki buruh paksa - tetapi ia tidak mengambil langkah-langkah yang lebih bermakna untuk memperbaharui struktur rejim pengenalpastian dan perlindungan mangsa yang kompleks dan tidak perlu yang boleh menyebabkan lebih banyak bahaya kepada mangsa.  Pegawai barisan hadapan masih kekurangan keupayaan untuk mengenal pasti petunjuk pemerdagangan manusia, dan ini mengehadkan usaha mereka untuk membantu mangsa dan menyiasat, mendakwa, serta menghukum pesalah pemerdagangan manusia.

Cadangan untuk Malaysia: Meningkatkan tindakan penguatkuasaan undang-undang di bawah undang-undang antipemerdagangan, terutamanya kes pemerdagangan buruh; mengenakan hukuman jenayah yang tegas ke atas mereka yang terlibat dalam penipuan pengambilan buruh atau buruh paksa; meningkatkan usaha untuk menyiasat - serta mendakwa dan menghukum, mengikut keperluan - laporan mengenai pegawai kerajaan yang mungkin mengaut keuntungan daripada menjalankan perniagaan haram atau yang mungkin mengeksploitasi mangsa; membangun dan melaksanakan prosedur untuk mengenal pasti mangsa pemerdagangan buruh, menggunakan petunjuk buruh paksa yang diiktiraf di peringkat antarabangsa bagi kumpulan yang mudah terdedah seperti pekerja migran dan merujuk mereka pada perkhidmatan perlindungan yang sedia ada; meningkatkan latihan untuk pegawai berkenaan pengendalian yang berkesan dalam kes pemerdagangan seks dan buruh, dengan penekanan khusus terhadap perlindungan mangsa dan mengenal pasti mangsa pemerdagangan buruh; memperbaiki usaha-usaha mengenal pasti mangsa untuk memastikan bahawa mangsa perdagangan manusia tidak diugut atau dihukum bagi jenayah yang dilakukan akibat diperdagangkan; dengan bantuan pertubuhan NGO, meningkatkan perlindungan mangsa dalam kemudahan kerajaan dengan menyediakan mangsa akses tetap ke perkhidmatan guaman dan kaunseling yang berkesan dalam bahasa ibunda mereka; dengan kerjasama pertubuhan NGO, membangun dan melaksanakan mekanisme untuk membolehkan mangsa pemerdagangan asing dewasa untuk berjalan, bekerja, dan tinggal di luar kemudahan kerajaan, termasuk ketika di bawah perintah perlindungan; menyediakan semua mangsa alternatif undang-undang untuk dikeluarkan dari negara di mana mereka akan menghadapi hukuman atau kesusahan; melakukan usaha yang lebih gigih untuk mendidik pekerja migran hak-hak mereka, tindakan undang-undang yang ada, dan remedi terhadap pemerdagang atau majikan yang gagal memenuhi kewajipan perundangan mereka; membuat perjanjian MoU dengan negara-negara sumber untuk memasukkan perlindungan mangsa dan melarang majikan daripada merampas pasport dan dokumen perjalanan dan memastikan bahawa MOU tersebut dikuatkuasakan; melakukan usaha untuk mengurangkan permintaan bagi kedua-dua pemerdagangan seks dan buruh; dan menggandakan usaha untuk meningkatkan kesedaran mengenai bahaya pemerdagangan buruh dan seks.


Pendakwaan

Kerajaan Malaysia tidak menunjukkan kemajuan yang mencukupi secara keseluruhannya dalam menangani pemerdagangan manusia melalui cara penguatkuasaan undang-undang dalam tempoh laporan.  Walaupun ia terus mendakwa dan menghukum pesalah pemerdagangan seks, ia tidak menunjukkan kemajuan dalam usahanya untuk menghukum mereka yang mengeksploitasi orang lain sebagai buruh paksa.  Undang-undang Malaysia melarang sama sekali sebarang bentuk pemerdagangan manusia melalui Akta Antipemerdagangan Orang (Pindaan) 2010 yang menetapkan hukuman setimpal dengan kesalahan berat lain seperti rogol.  Pada bulan November 2010, kerajaan menggubal pindaan pada undang-undang yang meluaskan definisi pemerdagangan termasuk semua tindakan yang terlibat dalam memperoleh atau menyelenggarakan kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan.
Pada tahun 2011, kerajaan menyabitkan 17 pesalah pemerdagangan seks tetapi tidak pernah menyabitkan mana-mana pesalah buruh paksa; ini berbanding dengan 14 sabitan bagi kedua-dua pesalah pemerdagangan seks dan buruh yang diperoleh pada tahun 2010.  Hukuman bagi pesalah yang disabitkan adalah dari dua hingga 30 tahun penjara.  Polis dan pegawai imigresen menyiasat 97 kes pemerdagangan yang disyaki pada tahun itu, 45 daripadanya adalah kes pemerdagangan buruh; mereka memulakan 16 pendakwaan, yang mana 13 daripadanya melibatkan pemerdagangan seks dan tiga melibatkan buruh paksa.  Sebanyak 231 pendakwaan, yang dimulakan pada tahun-tahun sebelumnya, masih berterusan pada akhir tempoh laporan ini.  Jumlah pendakwaan yang dimulakan yang membawa ke pembebasan terus kekal tinggi, sebahagiannya hasil daripada kekurangan insentif bagi mangsa untuk mengambil bahagian dalam penyiasatan dan pendakwaan.

Pada bulan November 2011, Jabatan Buruh memfailkan pertuduhan dalam kes pemerdagangan buruh yang disyaki, tindakan pertama sepertinya yang diambil sejak diberi kuasa untuk memfailkan tuduhan dalam kes-kes pemerdagangan manusia pada tahun 2010.  Tiga pesalah pemerdagangan manusia yang disyaki, pemilik syarikat media, telah dituduh menggunakan lima warga India sebagai buruh paksa untuk mengedar dan menjual surat khabar.  Pada mulanya, mangsa - yang dokumen mereka telah dirampas oleh majikan mereka - telah ditangkap atas kesalahan imigresen dan majikan tidak didakwa.  Berikutan tekanan daripada masyarakat sivil, Jabatan Buruh seterusnya membuat keputusan untuk menyiasat kes itu; pendakwaan tiga pemerdagang masih berterusan pada akhir tempoh laporan ini.

Layanan tidak memuaskan kerajaan terhadap mangsa pemerdagangan yang dikenal pasti dan kekurangan perlindungan mangsa atau insentif bagi bantuan mangsa dalam siasatan dan pendakwaan menjadi halangan besar bagi pendakwaan yang berjaya.  Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pertubuhan NGO melaporkan kes rujukan mengenai pemerdagangan buruh dan seks kepada kerajaan tetapi percaya bahawa dalam banyak keadaan, pihak berkuasa tidak menyiasat dakwaan-dakwaan tersebut.  Pertubuhan NGO melaporkan bahawa polis dan pegawai Jabatan Buruh sering kali gagal untuk menyiasat aduan perampasan pasport dan dokumen perjalanan atau menahan upah - terutamanya yang melibatkan pembantu rumah - sebagai kemungkinan kesalahan pemerdagangan, dan kegagalan pegawai barisan hadapan untuk mengenal pasti petunjuk pemerdagangan selalunya menjadikan mereka menganggap kes-kes ini sebagai kesalahan imigresen.  Pegawai Jabatan Buruh sering mengklasifikasikan kes pemerdagangan sebagai pertikaian buruh yang biasa; inspektor buruh tidak berpengalaman dalam prosedur antipemerdagangan.  Kerajaan tidak melaporkan sebarang pendakwaan jenayah terhadap perekrut pekerja yang menggunakan tipu muslihat dan ikatan hutang untuk memaksa pekerja migran berkhidmat tanpa kerelaan.

Pendakwaan seorang pegawai imigresen yang dilaporkan sebelum ini, yang ditahan pada Julai 2009 kerana didakwa terbabit dalam pemerdagangan rakyat Burma ke Thailand, berakhir dengan pembebasan sepanjang tempoh laporan; kerajaan memfailkan rayuan, tetapi tiada perkembangan lanjut telah dilaporkan.  Laporan juga menunjukkan terdapat pakatan sulit antara pegawai polis dan pesalah pemerdagangan manusia yang kadangkala menyebabkan pesalah bebas daripada ditangkap dan dihukum.  Kerajaan Malaysia tidak mengambil langkah-langkah yang dilihat sebagai menyiasat laporan atau untuk mendakwa atau menghukum penglibatan secara langsung pegawai kerajaan dalam jenayah pemerdagangan atau tindakan yang membantu jenayah pemerdagangan.


Perlindungan

Kerajaan membuat kemajuan yang sederhana tetapi tidak mencukupi dalam melindungi mangsa pemerdagangan sepanjang tempoh laporan ini, dan secara keseluruhan usaha perlindungan mangsa masih tidak memadai dan memberi kesan negatif terhadap mangsa.  Mangsa yang dikenal pasti oleh pihak berkuasa Malaysia dihukum di bawah perintah perlindungan rasmi yang menyebabkan penahanan mereka secara paksa di dalam kemudahan kerajaan, di mana mereka mesti kekal berada di dalamnya bagi tempoh yang ditetapkan oleh mahkamah.  Kebanyakan mangsa dilaporkan tinggal di dalam kemudahan tersebut selama tiga hingga enam bulan, dan ada yang ditahan selama lebih dari setahun.  Kerajaan melaporkan bahawa mangsa tidak lagi dikunci di dalam bilik mereka, namun mereka terus terkurung di dalam kemudahan-kemudahan ini, dan hanya dibenarkan meninggalkannya untuk pergi ke hospital atau hadir di mahkamah di bawah jagaan polis, mangsa lelaki umumnya terhad di bilik mereka dan mempunyai kebebasan pergerakan yang terhad di dalam kemudahan.  Mangsa disediakan akses yang terhad, jika ada, ke bantuan undang-undang atau psikologi oleh kerajaan atau pertubuhan NGO.  Majoriti pembiayaan untuk kemudahan tempat tinggal kerajaan termasuk melengkapkan kemudahan dengan tahap keselamatan yang tinggi, yang mungkin digunakan untuk mengelakkan mangsa daripada melepaskan diri dan bukannya untuk melindungi mereka daripada bahaya.  Perlindungan yang melarang mangsa daripada meninggalkannya dianggap oleh pakar sebagai memberi risiko yang serius dalam membangkitkan semula trauma mangsa.  Kerajaan menyediakan kaunseling terhad kepada mangsa; ia dilaporkan mula memberikan beberapa mangsa sesi kaunseling perseorangan pada tahun itu dan meminta bantuan daripada lima pelajar universiti untuk menyokong kerja dua orang kaunselor yang bekerja dengan kerajaan, walaupun ia tidak sentiasa mempunyai kemudahan yang mencukupi untuk menawarkan mangsa privasi semasa sesi ini.  Sepanjang tempoh laporan, kerajaan mula bekerja dengan entiti bukan kerajaan untuk meningkatkan langkah menyediakan kaunseling dan membincangkan garis panduan bagi pengurusan tempat perlindungan yang lebih baik.  Kemudahan kerajaan tidak menggunakan pegawai perubatan atau pakar psikologi terlatih, dan pekerja, yang diberikan tugas buat sementara waktu, tidak menerima latihan mencukupi, jika ada, untuk menangani mangsa pemerdagangan manusia atau menguruskan kemudahan; kekurangan perkhidmatan penterjemahan bermakna sesetengah mangsa tidak dapat untuk berkomunikasi dengan kakitangan.

Sepanjang tempoh laporan ini, kerajaan menghentikan dasar melayan mangsa yang disahkan sebagai pendatang asing haram dan memindahkan mereka ke pusat tahanan untuk dihantar pulang setelah mereka memberi keterangan kepada pihak pendakwa.  Mangsa biasanya kurang arif mengenai proses perundangan yang dikenakan terhadap mereka, dan kerajaan tidak melakukan usaha untuk memaklumkan kepada mangsa mengapa atau untuk berapa lama mereka ditahan.  Keadaan ini meningkatkan kesukaran bagi mangsa, yang sering menunjukkan rasa bimbang yang tinggi kerana tidak mengetahui bila mereka akan dibenarkan pergi.  Seperti yang dicatatkan semasa tempoh laporan sebelumnya, dasar kerajaan menahan mangsa pemerdagangan tanpa kerelaan mereka terus menjadi penghalang kepada mangsa dan pembela hak mereka untuk membawa kes ke perhatian kerajaan atau bekerjasama dengan pihak berkuasa.

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Pembangunan Masyarakat terus mengendalikan tiga kemudahan untuk mangsa pemerdagangan wanita dan kanak-kanak.  Kemudahan ini menahan mangsa pemerdagangan warga asing yang disyaki dan disahkan selama purata tiga hingga enam bulan (tetapi dalam beberapa kes lebih lama) sehingga mereka dihantar pulang ke negara asal mereka, mengikut undang-undang Malaysia.  Kemudahan wanita di Kuala Lumpur berpindah ke lokasi yang lebih besar sepanjang tempoh laporan ini, walaupun terdapat laporan bahawa ia kadang kala menempatkan jumlah mangsa di luar kemampuan. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menguruskan tempat perlindungan yang sama bagi kaum lelaki yang menjadi mangsa pemerdagangan.  Ia juga menahan mangsa pemerdagangan yang disyaki dan disahkan.  Kerajaan melaporkan rancangan Kementerian Wanita memikul tanggungjawab bagi tempat perlindungan ini, tetapi ini tidak berlaku sepanjang tahun itu.  Walaupun terdapat sumber NGO khusus untuk memberi khidmat kepada mangsa pemerdagangan, termasuk menyediakan tempat perlindungan yang boleh memberikan persekitaran yang lebih selesa kepada mangsa, kerajaan membataskan mangsa dalam kemudahan sendiri di mana ia tidak mempunyai sumber keupayaan fizikal dan manusia untuk menampung mereka.  Asas bagi masalah keselamatan yang dinyatakan kerajaan berkenaan pusat perlindungan NGO adalah tidak jelas, kerana tidak ada insiden keselamatan yang diketahui telah dilaporkan di pusat perlindungan NGO dan lokasinya telah dirahsiakan.

Sepanjang tahun yang dilaporkan, 125 wanita asing, 75 lelaki warga asing, dan 22 kanak-kanak asing telah disahkan sebagai mangsa pemerdagangan manusia dan ditahan di kemudahan kerajaan.  Jumlah mangsa yang disahkan, 222, adalah penurunan yang ketara daripada 383 mangsa yang dikenal pasti pada tahun sebelumnya.  Kerajaan telah mengenal pasti mangsa rakyat Malaysia yang tidak diketahui jumlahnya yang dieksploitasi dalam negara pada tahun itu.  Beberapa kedutaan asing melindungi mangsa secara langsung, dan bukannya memindahkan mereka ke kemudahan Malaysia, untuk mempercepatkan penghantaran balik mereka dan melindungi mereka daripada tahanan semasa prosiding jenayah yang panjang.  Menteri Dalam Negeri telah melakukan satu langkah positif dengan mengumumkan pada bulan Januari 2012 bahawa kerajaan akan memberikan sesetengah mangsa hak untuk bekerja sementara di Malaysia berikutan penamatan tempoh perintah perlindungan mereka.  Pada bulan Mac 2012, kerajaan meluluskan permit kerja dan tinggal selama tiga tahun kepada 32 mangsa pemerdagangan buruh yang dianggap berada dalam bahaya jika kembali ke negara asal mereka.  Mangsa ini terpaksa bertahan tinggal lebih daripada satu setengah tahun di kemudahan kerajaan.  Kementerian Dalam Negeri melaporkan rancangan untuk melanjutkan pemberian permit kerja kepada mangsa lain yang memenuhi kriteria tertentu berikutan penamatan tempoh perintah perlindungan mereka, tetapi ia tidak memberikan maklumat lanjut tentang bagaimana program ini akan dilaksanakan atau berapa ramai mangsa yang layak.  Ia melaporkan bahawa hanya mangsa yang memasuki Malaysia secara sah, dan yang keselamatan mereka tidak terjamin jika mereka pulang ke negara asal mereka, yang layak.  Pertubuhan NGO menyuarakan kebimbangan yang cabaran dalam penyelarasan antara agensi boleh menjadikannya sukar untuk melanjutkan permit kerja sementara kepada semua mangsa yang layak.  Walaupun kerajaan melaporkan ia menggalakkan mangsa untuk membantu dalam pendakwaan pemerdagang mereka, sesetengah mangsa meminta penghantaran balik serta-merta oleh kedutaan negara mereka di Malaysia atau oleh NGO, lebih baik daripada tinggal di Malaysia untuk memberi keterangan, kerana faktor tolakan sistematik seperti penahanan yang lama dalam kemudahan semasa prosiding mahkamah yang panjang.  Mangsa yang disahkan tidak dibenarkan untuk meninggalkan negara ini sementara mereka menunggu perbicaraan bermula.  Kerajaan tidak memberikan apa-apa insentif seperti permit bekerja kepada mangsa sepanjang tempoh perbicaraan pemerdagang mereka.  Mangsa boleh secara teorinya memfailkan saman sivil terhadap pemerdagang manusia, tetapi sebagai mangsa asing, mereka tidak disediakan apa-apa bentuk bantuan perundangan ataupun perkhidmatan penterjemahan asas, tiada seorang pun mempunyai akses pilihan ini pada tahun itu.  Pegawai penguatkuasa undang-undang yang tidak menerima latihan yang mencukupi untuk bekerja dengan mangsa, dan prosedur penyiasatan yang kurang baik tidak mengambil kira kepentingan terbaik mangsa.  Mangsa diminta menceritakan kembali pengalaman pemerdagangan mereka beberapa kali kepada pegawai yang berbeza, dan semasa prosiding perbicaraan pihak berkuasa tidak melakukan usaha yang mencukupi untuk memisahkan mangsa daripada pemerdagang atau ejen pengambilan kerja mereka, satu amalan yang mungkin menyebabkan ancaman atau tekanan yang dikenakan ke atas mangsa dan keluarga mereka jika mereka bekerjasama dengan polis dan pihak pendakwa.  Beberapa pertubuhan NGO melaporkan bahawa mereka secara umumnya tidak lagi merujuk mangsa kepada polis, kerana mereka percaya dengan berbuat demikian menjejaskan kebajikan mangsa.  Sesetengah pertubuhan NGO yang tidak bergabung dengan majlis antipemerdagangan kerajaan telah dihalang daripada membantu mangsa lebih lanjut selepas mereka diletakkan di dalam kemudahan kerajaan.  Kerajaan tidak memberi bantuan kewangan kepada pertubuhan NGO yang menyediakan perkhidmatan kepada mangsa.  Undang-undang antipemerdagangan memberikan kekebalan kepada mangsa pemerdagangan untuk kesalahan imigresen seperti masuk secara haram, kehadiran yang menyalahi undang-undang, dan memiliki dokumen perjalanan palsu, tetapi beberapa mangsa yang tidak dikenali terus ditahan, dihantar pulang, atau didakwa dengan kesalahan imigresen.

Kerajaan melaporkan bahawa agensi penguatkuasaan undang-undang mengikut prosedur yang seragam untuk mengenal pasti, menemu ramah, dan merujuk mangsa pemerdagangan manusia, tetapi tidak ada bukti kewujudan prosedur rasmi bagi mengenal pasti secara proaktif mangsa dalam kumpulan yang mudah terdedah yang telah dihubungi oleh pihak berkuasa.  Jabatan Buruh, yang baru-baru ini diberikan mandat untuk menyiasat kes-kes pemerdagangan buruh, memerlukan bukti gaji yang tak dibayar untuk menyiasat kes pemerdagangan yang disyaki; ia tidak membina atau melaksanakan prosedur untuk mengenal pasti petunjuk buruh paksa yang diiktiraf di peringkat antarabangsa, seperti rampasan dokumen perjalanan atau pengenaan hutang yang ketara oleh majikan atau broker buruh.  Beberapa mangsa yang tidak dikenali, terutamanya mereka yang dokumen telah dirampas oleh majikan, telah diproses sebagai pendatang haram dan ditahan di penjara atau pusat tahanan imigresen sebelum dihantar pulang.


Pencegahan

Kerajaan Malaysia meneruskan usaha-usaha untuk membanteras pemerdagangan manusia dalam tempoh laporan ini.  Majlis Anti Pemerdagangan Orang (MAPO), dan Sekretariat antipemerdagangan orang dalam Kementerian Dalam Negeri terus menyelaraskan tindak balas antipemerdagangan kerajaan; walaupun pertubuhan NGO tertentu telah dimasukkan dalam majlis MAPO, beberapa NGO yang bukan dalam gabungan melahirkan kekecewaan tidak dimasukkan dalam perbincangan dasar kerajaan yang merupakan bidang kepakaran mereka.  Dalam satu langkah positif, pejabat Peguam Negara dan Kementerian Wanita mula menjemput pertubuhan NGO tertentu yang tidak bergabung dengan MAPO untuk menghadiri mesyuarat bagi membincangkan isu-isu buruh paksa dan perlindungan mangsa.  Namun, penafian akses tetap beberapa NGO ke kemudahan mangsa oleh kerajaan terus menghalang kerjasama masyarakat sivil dan kerajaan yang berkesan untuk memerangi pemerdagangan.  Sebuah majlis antipemerdagangan peringkat negeri di Selangor, telah menjalankan usaha-usaha anti-pemerdagangan bebas di negeri itu, walaupun ia belum secara rasmi diiktiraf oleh MAPO. Kerajaan meneruskan kempen kesedaran awam mengenai antipemerdagangan di media cetak, radio, dan televisyen, dan pegawai-pegawai menunjukkan kesediaan yang meningkat untuk bercakap mengenai bahaya pemerdagangan buruh di samping pemerdagangan seks.  Sebagai contoh, pada bulan November 2011, seorang pegawai dari Kementerian Sumber Manusia bercakap dalam program berita waktu perdana untuk menghebahkan peruntukan baru perjanjian dengan Indonesia - termasuk potensi mendakwa majikan yang bersifat mengeksploitasi di bawah undang-undang antipemerdagangan manusia - dan untuk menggalakkan orang awam melaporkan penganiayaan yang disyaki. Kementerian ini dilaporkan menjalankan satu siri program latihan yang menjangkau 514 pembantu rumah, 532 majikan, dan 93 ejen pekerjaan swasta.  Kementerian Dalam Negeri terus mengekalkan senarai pemerhatian ke atas 42 syarikat penyumberan luar yang merekrut pekerja asing masuk ke Malaysia yang lesennya telah digantung kerana terlibat dalam aktiviti yang mencurigakan, seperti penggunaan dokumen yang dipalsukan atau menyenaraikan majikan palsu, tetapi ia tidak meneruskan pendakwaan jenayah ke atas mana-mana syarikat penyumberan luar sepanjang tahun itu. Kerajaan melaporkan mengenakan sekatan pentadbiran terhadap 136 majikan pada tahun 2011, tetapi tidak diketahui sama ada sebarang denda telah dikenakan bagi pelanggaran yang berkaitan dengan pemerdagangan manusia.

Walaupun Kementerian Dalam Negeri mengumumkan rancangan untuk menyiasat dakwaan yang agensi pengambilan pekerja mengenakan bayaran berlebihan dan bersifat mengeksploitasi terhadap pekerja migran semasa program pendaftaran pekerja migran kerajaan, ia tidak mengambil tindakan yang dilihat untuk memulakan sebarang penyiasatan pada tahun itu.  Pada bulan Mei 2011, kerajaan Indonesia dan Malaysia menandatangani pindaan pada MOU dua hala tentang pembantu rumah; perjanjian yang dikemas kini termasuk peruntukan yang melarang majikan daripada memegang pasport pembantu rumah melainkan jika persetujuan telah diberikan untuk berbuat demikian, mewajibkan hari rehat mingguan bagi pekerja, mewajibkan pembayaran gaji terus ke dalam akaun bank, mengehadkan jumlah yang boleh dipotong daripada pendapatan pembantu rumah untuk pembayaran balik bayaran pengambilan kerja, dan menghendaki pekerja dan majikan menghadiri seminar yang menerangkan hak dan tanggungjawab.  MOU memberikan perlindungan yang mencukupi bagi pekerja yang dipaksa oleh majikan mereka untuk "bersetuju" terhadap pemegangan pasport pekerja.  Satu perjanjian sedia ada dengan Filipina memberikan beberapa perlindungan bagi pekerja Filipina, dan kerajaan Malaysia meneruskan rundingan dengan kerajaan Kemboja ke atas cadangan MOU untuk mentadbir pembantu rumah Kemboja yang bekerja di Malaysia.  Pembantu rumah dikecualikan daripada beberapa perlindungan dalam undang-undang buruh Malaysia.

Pada bulan Oktober 2011, kerajaan meminda Akta Pekerjaan untuk memberikan definisi sah "kontraktor untuk buruh" sebagai majikan; tidak diketahui apakah kemungkinan kesan pindaan ini terhadap peraturan kerajaan mengenai pengaturan buruh berasaskan kontraktor, yang mewujudkan kelemahan bagi buruh paksa.  Walaupun perampasan pasport oleh majikan pekerja migran adalah salah di sisi undang-undang, kerajaan terus membenarkan amalan ini berleluasa, ia tidak mendakwa mana-mana majikan yang merampas pasport atau dokumen perjalanan pekerja migran atau membataskan mereka di tempat kerja.  Pada bulan Januari 2012, kerajaan, dengan organisasi antarabangsa, menganjurkan bersama satu bengkel Proses Bali - satu persidangan serantau untuk memerangi jenayah terancang transnasional, termasuk pemerdagangan - yang dihadiri oleh delegasi dari beberapa negara lain di rantau ini, dan pada awal tempoh laporan, pegawai kerajaan bercakap di satu persidangan untuk melibatkan bersama wartawan dalam isu-isu pemerdagangan manusia.  Dalam pada pihak berkuasa terus membuat beberapa latihan antipemerdagangan untuk pegawai yang bertanggungjawab untuk memerangi pemerdagangan, termasuk latihan yang dibuat dengan kerjasama penderma asing, organisasi antarabangsa, dan pertubuhan NGO, kekurangan pemahaman tentang pemerdagangan manusia oleh kebanyakan pegawai barisan hadapan Malaysia, seperti polis, imigresen, dan pegawai buruh, terus menghalang pengenalpastian dan penyiasatan kes-kes pemerdagangan dan pengenalpastian serta bantuan kepada mangsa pemerdagangan.  Kerajaan tidak mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan permintaan terhadap buruh paksa atau perbuatan seks komersil.  Kerajaan menyediakan latihan antipemerdagangan kepada tentera Malaysia sebelum mereka dihantar ke luar negara dalam misi pengaman antarabangsa.

Muat Turun PDF

Adobe Reader